Salong Frida

Data- och integritetspolicy

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. *Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Tack för att du använder våra tjänster och webbsida. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Salong Frida Skåne AB. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av Salong Frida skåne AB. Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Salong Frida Skåne AB har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgifter som behandlas Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter. Salong Frida Skåne AB lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig kund på vår salong kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter: • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss. Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort den dag du själv begär det eller senast 12 månader efter ditt senaste bokade besök hos salong Frida Skåne AB.
Ändamål med behandlingen Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål: • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor. • För administration av vår relation med våra kunder. • För att utveckla och förbättra våra tjänster. • För att ge dig som kund information om våra tjänster. Personuppgifter i marknadsföringssyfte Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats eller vid annan kontakt med oss kan du göra detta frivilligt. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information. Personuppgifter i sociala medier Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med information om våra tjänster. Vi arbetar både med organiskt och sponsrat innehåll mot våra målgrupper i följande kanaler: • Facebook • Instagram
När du registrerar ett konto på sociala medier samtycker du själv till hantering av personuppgifter på den aktuella kanalen. Du väljer själv vilka uppgifter i din profil som ska vara synlig för andra. Beroende på hur du har valt att ställa in din profil är det endast dessa uppgifter som vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av. Övrig användarinformation som samlas in via sociala medier används enbart för statistiska ändamål, t.ex. för att sammanställa rapporter avseende användning och interaktion.
Cookies Vår webbsida använder cookies. Cookies är så kallade textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av vår webbsida. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor. Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.
Dina rättigheter Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register. För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@salongfrida.se